Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Mobilní roboty slouží k monitorování
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Technik
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Mobilní roboty slouží k monitorování. Technik. 2002, roč. X, č. 11, s. 16-18. ISSN 1210-616X.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt