Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Lokomoční ústrojí mobilních robotů pro nestrojírenské aplikace
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: AUTOMA
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Lokomoční ústrojí mobilních robotů pro nestrojírenské aplikace. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 7, s. 10-11. ISSN 1210-9592.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt