Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Quadrature sensors and decoding their signals
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Quadrature sensors and decoding their signals. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt