Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Mikropočitačové řídicí systémy
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Mikropočitačové řídicí systémy. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 112 s. ISBN 80-248-0219-8.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt