Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Mobilní roboty s manipulační nástavbou
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Technik
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Mobilní roboty s manipulační nástavbou. Technik. 2003, roč. X, č. 5, s. 9-12. ISSN 1210-616X.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt