Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Design specifity of Slender Robots
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Design specifity of Slender Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, pp. 53-60. ISBN 80–248–0239–2.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt