Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Řídicí, pohybový a senzorický subsystém mobilního robotu - část 1
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: AT&P journal
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Řídicí, pohybový a senzorický subsystém mobilního robotu - část 1. AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 2, s. 70-71. ISSN 1335-2237.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt