Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Ulrazvukové sonary
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Automa
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Ulrazvukové sonary. Automa. 2004, č. 5, s. 16-17. ISSN 1210-9592.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt