Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Optimalizace převodové funkce transformačního bloku efektoru v prostředí systému Pro/Mechanica
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Optimalizace převodové funkce transformačního bloku efektoru v prostředí systému Pro/Mechanica. Acta Mechanica Slovaca. 2003, roč. 7, č. 4, s. 113-118. ISSN 1335-2393.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt