Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Základy technické dokumentace
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt