Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Monitorování a získávání 3D metrických dat mobilními roboty
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Technik
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Monitorování a získávání 3D metrických dat mobilními roboty. Technik. 2005, roč. XIII, č. 7, s. 7. ISSN 1210-616X.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt